Begeleiding bij Fusies en Overnames
Nieuws
Groupe Adequat neemt HR-dienstverlener CONNECT volledig over
25-01-2019
Groupe Adequat neemt HR-dienstverlener CONNECT volledig over. Derde internationale acquisitie door Franse HR-reus in anderhalf jaar tijd ...
Lees verder

NUzakelijk Economie
Mogelijk verliezen meer pulsvissers dan verwacht dit jaar hun vergunning
Er is nog weinig duidelijk over hoeveel Nederlandse pulsvissers hun vergunning dit jaar zullen verliezen. Het compromis dat de Nederlandse regering met de Europese Raad, het Europees Parlement en de Europese Commissie bereikte blijkt minder zeker dan eerder deze maand werd gedacht.
Lees verder

Britse werkloosheid op laagste niveau sinds 1975, sterke loongroei
De werkloosheid in het Verenigd Koninkrijk (VK) is gedaald naar het laagste niveau sinds 1975. Ook de loonontwikkeling bleef sterk in het vierde kwartaal van 2018, zo blijkt dinsdag uit cijfers van het Britse statistiekbureau ONS.
Lees verder

Verkoop Ondernemingen

Het verkoopproces is onderverdeeld in vier hoofdfasen:
  • strategie bepaling
  • marktanalyse
  • de transactie
  • de finishing touch
STRATEGIEBEPALING

Het spreekt vanzelf dat BC Finance samen met u de beste resultaten behaalt als wij vanaf het begin bij de zaak betrokken worden. Toch komt het ook voor dat u zelf al in een verkoopproces zit zonder dat u daar op dat moment voldoende voor bent uitgerust of er de tijd voor heeft.
Ook dan kunt u contact met ons op nemen. Wij zullen dan de gesprekken uit uw naam verder voeren om de transactie met succes af te ronden. Strategiebepaling is de eerste absolute cruciale fase in elk verkoop- of koopproces. Voorafgaand aan de onderhandelingen zal eerst een grondige analyse van het bedrijf en de bedrijfstak gemaakt moeten worden, al was het alleen maar om optimaal voorbereid de onderhandelingsfase in te kunnen gaan. Bij verkoop van het bedrijf zal het resultaat van de analyse leiden tot het zogenaamde verkoopmemorandum. In het verkoopmemorandum worden relevante informatie (o.a. waardebepaling) opgenomen die voor de koper belangrijk zijn. BC Finance kan behulpzaam zijn bij het opstellen van het verkoopmemorandum.

MARKTANALYSE

Vanuit de verkoopstrategie gaat BC Finance op zoek naar mogelijke kandidaat kopers. Dit gebeurt aan de hand van het koopprofiel, een soort verlanglijstje met criteria waaraan kandidaten minimaal moeten voldoen. Aan de hand van een database met uitgebreide selectiemogelijkheden komt er via een zogenaamde longlist uiteindelijk een shortlist uit met de meest gerede kandidaat kopers. BC Finance zal dan deze kandidaten benaderen, wat als groot voordeel heeft, dat in eerste instantie de naam van de verkopende partij nog niet in de markt komt.

DE TRANSACTIE

Dit betreft de transactiefase onderverdeelt in een aantal subfasen, w.o.:

  • onderhandelen
  • waarderen van de onderneming
  • structureren van de transactie
  • begeleiding bij het due- diligence onderzoek
  • juridische afwikkeling
  • wellicht relevante regelgeving

In deze fase wordt er nauw samengewerkt met de bestaande adviseurs van de onderneming zoals fiscalisten, accountants en advocaten.
BC Finance beschikt over een uitgebreid netwerk van adviseurs, die waarnodig afhankelijk van hun expertise ingeschakeld kunnen worden. BC Finance streeft erna om zoveel mogelijk met de bestaande relaties zaken te doen.

FINISHING TOUCH

De verkoop is gesloten. Veelal zal een kopende partij verlangen dat de verkoper nog gedurende een bepaalde periode de zaken overdraagt.
BC Finance verzorgt de aftersales en zorgt voor een compleet dossier e.e.a. conform de gemaakte afspraken.

Afspraak maken
contact BC Finance B.V.
Labradorstroom 87
1271 DE Huizen
sitemap T +31 (0)35-62 48 959
F +31 (0)84-74 62 521
E info@bcfinance.nl