Begeleiding bij Fusies en Overnames
Nieuws
Groupe Adequat neemt HR-dienstverlener CONNECT volledig over
25-01-2019
Groupe Adequat neemt HR-dienstverlener CONNECT volledig over. Derde internationale acquisitie door Franse HR-reus in anderhalf jaar tijd ...
Lees verder

NUzakelijk Economie
Mogelijk verliezen meer pulsvissers dan verwacht dit jaar hun vergunning
Er is nog weinig duidelijk over hoeveel Nederlandse pulsvissers hun vergunning dit jaar zullen verliezen. Het compromis dat de Nederlandse regering met de Europese Raad, het Europees Parlement en de Europese Commissie bereikte blijkt minder zeker dan eerder deze maand werd gedacht.
Lees verder

Britse werkloosheid op laagste niveau sinds 1975, sterke loongroei
De werkloosheid in het Verenigd Koninkrijk (VK) is gedaald naar het laagste niveau sinds 1975. Ook de loonontwikkeling bleef sterk in het vierde kwartaal van 2018, zo blijkt dinsdag uit cijfers van het Britse statistiekbureau ONS.
Lees verder

Waarde bepaling

Hoeveel is uw bedrijf eigenlijk waard? Een logische vraag als u uw bedrijf wilt verkopen. Maar ook als u een bedrijf wilt kopen, wilt u de waarde weten. In beide gevallen is een waardebepaling essentieel.  BC Finance is o.a. gespecialiseerd in waardebepalingen van ondernemingen.

Waarderingsmethodieken

Er zijn een aantal manieren om een waardebepaling uit te voeren. Wij zijn op de de hoogte van de verschillende waarderingsmethodieken die worden toegepast. Wij werken zelf meestal met de DCF-methode. Deze methode wordt ook in de praktijk het meeste toegepast.

Geldstromen

Een belangrijk aspect van de DCF-methode is dat de methode uit gaat van geldstromen en niet van winst. Geldstromen zijn een objectieve maatstaf, omdat deze niet afhankelijk zijn van boekhoudkundige principes. Daarnaast kan de DCF-methode de dynamiek van verschillen in groei en investeringen aan.

Tevens houdt de methode rekening met toekomstige ontwikkelingen, het op grond van het risicoprofiel van de onderneming geëiste rendement en de tijdswaarde van geld. Geld dat in de toekomst wordt ontvangen, vertegenwoordigt op dit moment namelijk een lagere waarde.

De waardebepaling op basis van de DCF-methodiek gaat ervan uit dat de ondernemingswaarde gelijk is aan de contante waarde van de vrije geldstromen die over de jaren uiteindelijk aan de verschaffers van eigen en vreemd vermogen toekomen. Niet de aanschaf- of boekwaarde van het activacomplex bepaalt de waarde van een onderneming, maar de vrije geldstromen die het activacomplex genereert.

De vrije geldstroom wordt bepaald door de geldstroom uit exploitatie te verminderen met de noodzakelijke investeringen in nettowerkkapitaal en (materiële) vaste activa. Deze vrije geldstroom wordt vervolgens contant gemaakt tegen de vermogenskostenvoet om te komen tot de ondernemingswaarde. Van de ondernemingswaarde wordt de marktwaarde van het vreemd vermogen afgetrokken om de marktwaarde van het eigen vermogen (= aandeelhouderswaarde) te bepalen.

Stand-alone waarde

In de praktijk spreekt men veelal over de standalone waarde van een onderneming. Hiermee wordt aangegeven dat geen rekening is gehouden met een eventuele meerwaarde die een strategische partij aan de onderneming toekent.

Daarnaast is de waarde van onderneming, activiteit of project niet objectief vast te stellen aan de hand van berekeningen. Waarde is gebaseerd op schattingen, per definitie subjectief en ongelijk aan prijs. De uiteindelijke prijs komt altijd tot stand via onderhandelingen.

Afspraak maken
contact BC Finance B.V.
Labradorstroom 87
1271 DE Huizen
sitemap T +31 (0)35-62 48 959
F +31 (0)84-74 62 521
E info@bcfinance.nl