Menu

Slide 1

Welkom bij BC Finance

Adviseur bij verkoop en aankoop

Lees meer

Slide 2

Welkom bij BC Finance

Adviseur bij verkoop en aankoop

Lees meer

Slide 3

Welkom bij BC Finance

Adviseur bij verkoop en aankoop

Lees meer

Slide 4

Welkom bij BC Finance

Adviseur bij verkoop en aankoop

Lees meer

Disclaimer

Website

Ondanks de grote zorg en aandacht die BC finance aan het samenstellen van deze website besteedt, is het mogelijk dat de gegeven informatie onjuist of onvolledig is. BC finance kan dan ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze website of van informatie die door derden via deze website bereikbaar is.

Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Voor meer informatie verwijzen wij u door naar onze algemene voorwaarden.

E-mail

Dit bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten. Het is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Wanneer u dit bericht per abuis ontvangt, gelieve onmiddellijk contact op te nemen met de afzender en de e-mail en daarvan eventueel gemaakte afdrukken te vernietigen. Indien deze e-mail niet aan u is gericht, is het niet toegestaan deze en de daarin opgenomen informatie te gebruiken, te kopiëren of te openbaren.

BC Finance B.V.

Residence Newport
Labradorstroom 87
1271 DE Huizen

+31 (0)35 - 62 48 959
+31 (0)6- 53 477 439
info@bcfinance.nl

KvK: 74387375
Btw: NL859876238

Fusies en Overnames

BC Finance is een adviesorganisatie die zich richt op de begeleiding bij fusies en overnames. Wij begeleiden u bij de verkoop, aankoop of waardering van uw onderneming. BC Finance bemiddelt met name in het midden segment van MKB bedrijven.

Lees verder