Menu

Slide 1

Welkom bij BC Finance

Adviseur bij verkoop en aankoop

Lees meer

Slide 2

Welkom bij BC Finance

Adviseur bij verkoop en aankoop

Lees meer

Slide 3

Welkom bij BC Finance

Adviseur bij verkoop en aankoop

Lees meer

Slide 4

Welkom bij BC Finance

Adviseur bij verkoop en aankoop

Lees meer

Familie (opvolging)

Opvolging bij terugtreden DGA en/of bedrijfsoverdracht.

Motieven voor de DGA om terug te treden zijn er legio, bijvoorbeeld:

  • het is tijd om “het stokje” over te dragen i.v.m. leeftijd, maar de DGA of familie behoudt de zeggenschap;
  • “ik ben nog geen vijftig, maar het is tijd voor wat anders”;
  •  het bedrijf blijft niet in de familie en zoekt daarom een opvolger van buiten.

Men gaat voor opvolging -dikwijls voor het eerst- op zoek naar een nieuwe (statutair) directeur die, afhankelijk van de situatie, in loondienst komt of daadwerkelijk aandelen gaat overnemen. Respectievelijk wordt de organisatie hierop voorbereid of verkoopklaar gemaakt.
Dit stelt in beide gevallen totaal verschillende eisen aan het transitie-proces, zowel naar de organisatie toe als aan het type kandidaten.

Verwachtingspatronen positief sturen.

Inschakelen externe expertise en klankbord voor succesvol opvolgingsproces.

Het gaat bij opvolgingsvraagstukken naast de inhoud ook om het positief sturen van verwachtingspatronen. Voor de scheidende en de komende partij: loslaten (zeker als de DGA aandeelhouder blijft), transparantie, omgang familierelaties etc. .Een deskundige en objectieve adviseur is onmisbaar bij dit proces. Deze kent niet alleen de emoties in deze omstandigheden, maar heeft ook tegelijk oog voor de familie en de onderneming die in de overgangsfase gewoon verder moet.

Het totale opvolgingsproces vergt al gauw een langere doorlooptijd , waarin eerst vooral de fiscaal-juridische en mentale voorbereiding plaatsvindt. BC Finance kan in dat geval een bijdrage leveren in de laatste fase, globaal het laatste jaar, van dat proces. Dit is zowel voordat de DGA werkelijk de stap maakt en het traject voor diens opvolging in gang moet worden gezet, als -indien gewenst- een korte periode nadat de opvolger is aangetreden.

De “gewone” directie opvolging.

Opvolging door juiste kandidaat, soms eerst een kwartiermaker.

Deze vorm van directie opvolging is eveneens van toepassing op senior management niveau. Kern van de zaak is dat de juiste kandidaat wordt aangetrokken voor de situatie waarin de organisatie zich bevindt. Het komt voor dat eerst een kwartiermaker wordt aangesteld.
Ook bestaat hierbij vaak een samenhang met een veranderingstraject, zoals eerder opgemerkt.

BC Finance weet hoe op dit niveau de juiste kandidaten worden geselecteerd (opstellen profiel, gespreksvoering kandidaten e.d.).

BC Finance B.V.

Residence Newport
Labradorstroom 87
1271 DE Huizen

+31 (0)35 - 62 48 959
+31 (0)6- 53 477 439
info@bcfinance.nl

KvK: 74387375
Btw: NL859876238

Fusies en Overnames

BC Finance is een adviesorganisatie die zich richt op de begeleiding bij fusies en overnames. Wij begeleiden u bij de verkoop, aankoop of waardering van uw onderneming. BC Finance bemiddelt met name in het midden segment van MKB bedrijven.

Lees verder