Menu

Slide 1

Welkom bij BC Finance

Adviseur bij verkoop en aankoop

Lees meer

Slide 2

Welkom bij BC Finance

Adviseur bij verkoop en aankoop

Lees meer

Slide 3

Welkom bij BC Finance

Adviseur bij verkoop en aankoop

Lees meer

Slide 4

Welkom bij BC Finance

Adviseur bij verkoop en aankoop

Lees meer

Fusies

Fusie van ondernemingen

Van een fusie is sprake als twee of meer ondernemingen worden samengevoegd tot één onderneming. In het geval een kleinere onderneming wordt overgenomen door een grote onderneming, dan is er sprake van overgang van onderneming.

Juist bij een fusie of een joint venture kan BC Finance u adviseren. Vaak speelt de waardebepaling van beide partijen een zeer belangrijke rol. Bovendien heeft de tegenpartij vaak een adviseur ingeschakeld en kunnen de onderhandelingen los van emotie worden uitgevoerd. Bij een fusie of samenwerking moeten directies vaak nog langjarig samenwerken en dan is het prettig als externe partijen de 'hete kooltjes uit het vuur kunnen halen'.

Ook zien wij in de praktijk dat partijen al langere tijd met elkaar in gesprek zijn maar dat de specifieke kennis ontbreekt om tot afrondende afspraken te komen. Een vastgelopen fusie en of overname ziet BC Finance dan ook als een uitdaging en eerder een startpunt dan een eindpunt van de onderhandelingen.

BC Finance B.V.

Residence Newport
Labradorstroom 87
1271 DE Huizen

+31 (0)35 - 62 48 959
+31 (0)6- 53 477 439
info@bcfinance.nl

KvK: 74387375
Btw: NL859876238

Fusies en Overnames

BC Finance is een adviesorganisatie die zich richt op de begeleiding bij fusies en overnames. Wij begeleiden u bij de verkoop, aankoop of waardering van uw onderneming. BC Finance bemiddelt met name in het midden segment van MKB bedrijven.

Lees verder