Menu

Slide 1

Welkom bij BC Finance

Adviseur bij verkoop en aankoop

Lees meer

Slide 2

Welkom bij BC Finance

Adviseur bij verkoop en aankoop

Lees meer

Slide 3

Welkom bij BC Finance

Adviseur bij verkoop en aankoop

Lees meer

Slide 4

Welkom bij BC Finance

Adviseur bij verkoop en aankoop

Lees meer

Waarde bepaling

Hoeveel is uw bedrijf eigenlijk waard? Een logische vraag als u uw bedrijf wilt verkopen. Maar ook als u een bedrijf wilt kopen, wilt u de waarde weten. In beide gevallen is een waardebepaling essentieel.  BC Finance is o.a. gespecialiseerd in waardebepalingen van ondernemingen.

Waarderingsmethodieken

Er zijn een aantal manieren om een waardebepaling uit te voeren. Wij zijn op de de hoogte van de verschillende waarderingsmethodieken die worden toegepast. Wij werken zelf meestal met de DCF-methode. Deze methode wordt ook in de praktijk veel toegepast.

Geldstromen

Een belangrijk aspect van de DCF-methode is dat de methode uit gaat van geldstromen en niet van winst. Geldstromen zijn een objectieve maatstaf, omdat deze niet afhankelijk zijn van boekhoudkundige principes. Daarnaast kan de DCF-methode de dynamiek van verschillen in groei en investeringen aan.

Tevens houdt de methode rekening met toekomstige ontwikkelingen, het op grond van het risicoprofiel van de onderneming geëiste rendement en de tijdswaarde van geld. Geld dat in de toekomst wordt ontvangen, vertegenwoordigt op dit moment namelijk een lagere waarde.

De waardebepaling op basis van de DCF-methodiek gaat ervan uit dat de ondernemingswaarde gelijk is aan de contante waarde van de vrije geldstromen die over de jaren uiteindelijk aan de verschaffers van eigen en vreemd vermogen toekomen. Niet de aanschaf- of boekwaarde van het activacomplex bepaalt de waarde van een onderneming, maar de vrije geldstromen die het activacomplex genereert.

De vrije geldstroom wordt bepaald door de geldstroom uit exploitatie te verminderen met de noodzakelijke investeringen in nettowerkkapitaal en (materiële) vaste activa. Deze vrije geldstroom wordt vervolgens contant gemaakt tegen de vermogenskostenvoet om te komen tot de ondernemingswaarde. Van de ondernemingswaarde wordt de marktwaarde van het vreemd vermogen afgetrokken om de marktwaarde van het eigen vermogen (= aandeelhouderswaarde) te bepalen.

Stand-alone waarde

In de praktijk spreekt men veelal over de standalone waarde van een onderneming. Hiermee wordt aangegeven dat geen rekening is gehouden met een eventuele meerwaarde die een strategische partij aan de onderneming toekent.

Daarnaast is de waarde van onderneming, activiteit of project niet objectief vast te stellen aan de hand van berekeningen. Waarde is gebaseerd op schattingen, per definitie subjectief en ongelijk aan prijs. De uiteindelijke prijs komt altijd tot stand via onderhandelingen.

BC Finance B.V.

Residence Newport
Labradorstroom 87
1271 DE Huizen

+31 (0)35 - 62 48 959
+31 (0)6- 53 477 439
info@bcfinance.nl

KvK: 74387375
Btw: NL859876238

Fusies en Overnames

BC Finance is een adviesorganisatie die zich richt op de begeleiding bij fusies en overnames. Wij begeleiden u bij de verkoop, aankoop of waardering van uw onderneming. BC Finance bemiddelt met name in het midden segment van MKB bedrijven.

Lees verder